Бялата вода, извираща от недрата на Рила планина, е уникално богатство и нашата мисия е да поднесем този естествен дар от природата на възможно най-много хора.

Развиваме дейността си с отговорно отношение към природата. Прилагаме най-добрите технологии и бизнес практики и строго спазваме изискванията на българското и европейско законодателство по опазване на околната среда.

Количка