ПИСМО НА РЕДАКТОРА АЛЕКСАНДРА ТОМОВА ПЪТУВАНЕ. Най-нормалното състояние на човека. Завлядяхме света, докато пътувахме, а днес го правим за удоволствие. Всеки ден пътуваме до работа. До морето. До вилата. До баба и дядо на село. Дори когато седим на дивана, мислите ни пътуват във времето – на едни в миналото, на други към бъдещето. Или
Ограничено съдържание - необходимо е първо да закупите Брой Четвърти – Digitalno-izdanie or Годишен Абонамент за Дигитално Списание.
Количка