Music Музиката и какво не знаем за нея? Тон, ритъм, динамика, тембър – музиката може да се обясни научно и логично,но кому е нужно? Музика от гръцки – „изкуството на музите“. Едно от най-древните изкуства, познати на човека, което и до днес не може да се датира с точност. Ние ще го кажем така –
Ограничено съдържание - необходимо е първо да закупите Брой Пети – Digitalno-izdanie or Годишен Абонамент за Дигитално Списание.
Количка