ЗА БИЗНЕСА И ФОРМУЛАТА НА УСПЕХА

говорим с Лъчезар Петров

Лъчезар Петров е в Управителния съвет на Българската фасилити мениджмънт асоциация, собственик и управител на Viki Services, един от водещите фасилити мениджмънт оператори в България. С националното покритие на предлаганите услуги и прецизен фокус върху нуждите на клиентите, компанията е предпочитан партньор на индустриални, логистични, търговски, фармацевтични, конгресни и офис центрове. Преди 2 години той създава Blue Technology и Viki Services Technik – дъщерни дружества
на основния бизнес, предлагащи иновативни и смарт решения за поддръжка на сградите по ефективен, комплексен и щадящ сградните съоръжения и околната среда начин. Компаниите на г-н Петров обслужват над 200 корпоративни клиенти с екип от над 600 служители, в над 30 населени места.

КАК СЕ ПРОМЕНИ БИЗНЕС СРЕДАТА В БЪЛГАРИЯ И ИМА ЛИ УСТОЙЧИВ БИЗНЕС У НАС?

Да, от над 30 години съм на бизнес фронта в България. Неслучайно използвам тази дума, защото да управляваш среден или голям бизнес в страната ни, е ежедневна битка и предизвикателство. Компанията
ми е член на БГФМА – асоциация на нашия бранш и като член на Управителния ѝ съвет считам, че една от моите задачи е борба за урегулиране на бизнес средата и създаване на правила за работа, валидни за всички играчи на пазара с нелоялната конкуренция; създаване на по-добри условия за работещите в сектора клиенти
или доставчици на услуги. Такова е поне виждането ми за сферата, в която оперират компаниите ми – Фасилити мениджмънта. Да, виждат се предпоставки, но в нашия сектор все още е рано да се говори за устойчив бизнес. Освен това, ако погледнем в мащаб, в условията на нестабилна и неустойчива политическа обстановка в България през последните 2 години не можем да предполагаме наличието на трайна стабилност и в бизнес климата.

ВИЕ ПРЕДЛАГАТЕ ЦЯЛОСТЕН ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ (ФМ) И ИНОВАТИВНИ СМАРТ РЕШЕНИЯ ЗА ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ, ЩАДЯЩИ СЪОРЪЖЕНИЯТА И ОКОЛНАТА СРЕДА. РАЗКАЖЕТЕ НИ ПОВЕЧЕ.

Чрез основната ми компания Viki Services и дъщерните ѝ дружествa Viki Services Technik и Blue Technology , в които си партнирам и работя с доказани професионалисти като Горан Миланов и Ивайло Йорданов, а така също и целият ни екип, подпомагаме корпоративните си клиенти в техния стремеж да направят сградите, в които работят и живеят, по-уютни и по-устойчиви. Това е приоритет, който става все по-значим за всеки бизнес. В основата на ФМ услугите е всички сградни съоръжения и визията на сградата да се поддържат така, че цената и стойността им да се запазват и увеличават, дори и след дългогодишна експлоатация. Сградите да са в добро състояние, а сградните им системи да са надеждни и с дълъг експлоатационен живот, без аварии. Това е възможно само с навременни превантивни действия и поддръжка. 

Насърчаваме експертите в компаниите ни да бъдат проактивни чрез съвети и предложения към клиентите ни как по- умно да поддържат и ефективно да инвестират в съоръженията на сградата си, така че тя не само да не се амортизира, а с годините експлоатация да повишава стойността си. За да можем максимално да сме ефективни, на първо място трябва да разбираме основния бизнес на организацията-клиент, така че да реорганизираме заедно основните процеси и начин на работа – превантивни режими, почистване и др. Така много по-професионално, на по-високо ниво можем да запазим стойността на актива и да предложим на собственика на бизнеса конкретни по-добри решения. Можем да инициираме проекти, с които да се повишат устойчивостта, енергоефективността или други параметри на основните дейности.
Обикновено такива проекти са свързани с инвестиции, за които е благоприятно, че към момента има възможности за финансиране от различни източници, било то държавно гарантирани заеми, енергийни фондове, европейски програми и др. Излизайки от традиционния модел „търся фирма за почистване“ или „търся фирма за техническа поддръжка“, ще стигнем до модела „търся партньор, който да управлява моите сгради и съоръжения, където средата на работа за моите служители и клиентите ни да е оптимална“ – тогава стойността на нашата услуга става съвсем друга. Наясно сме, че се изисква време за тази промяна, но е важно тя да е желаният хоризонт за развитие на бизнеса ни.

КАКВА Е ФОРМУЛАТА НА УСПЕХА ЗА ВАС - И В ЛИЧНО, И В ПРОФЕСИОНАЛНО ЕСТЕСТВО?

Мотивацията. Прозрачност в действията. И, разбира се, професионално подготвен екип – знаещ, искащ и можещ ! Това за мен е най-градивният елемент за здравата основа и стабилната конструкция на всеки бизнес. Да мотивираш и убедиш всеки един служител да повярва в себе си и в своя потенциал, да му гласуваш доверие да поеме отговорност и да стои зад решението си , е най-силният и ефективен лидерски инструмент. Това, заедно с утвърдените ни корпоративни ценности – Откритост, Доверие в екипа, Фокус върху клиентите и Резултати – смятам, че е работещата формула за удовлетворени клиенти, синхронизирани вътрешни процеси и постигнати високи бизнес цели и резултати.

Количка