Cover Story Небето ни е граница! Него познавам отдавна. Знам, че като влезе през вратата, ни очакват няколко минути смях и „развалена дисциплина“. Безкрайно позитивен и усмихнат, страшно възпитан и невъзпитан едновременно. Можеш да припаднеш от набора думи, който има, и начина, по който ги съчетава. Няма как да не харесваш Даниел Бачорски. Нея съм монтирала
Ограничено съдържание - необходимо е първо да закупите Брой Девети – Digitalno-izdanie.
Количка